söndag 4 december 2022

En treårig utmaning

"Min stad i rosa - 2022", akryl på duk, 20x20 cm, Elin Folkesson

För tre år sedan fick jag uppdraget att måla avtackningsgåvor till alla kommunens pensionärer de kommande tre åren. Det innebär att jag har målat nästan trehundra målningar med samma motiv de senaste åren. Målningarna delas ut på en jubileumsfest varje år tillsammans med följande text:

Målningen "Min stad" består av husformer i ockra och engelskt rött som tillsammans bildar en lapptäcksliknande helhet, där olika mönster fungerar som kopplingar mellan husen och omgivningarna. Färger och huskroppar har hämtat inspiration från de gamla bruksgårdarna i Sandviken, men är ingen direkt avbildning. 

Husen berättar en historia om sammanhang, om hur vi färgas av varandra och av vår omgivning, om behovet av att sticka ut eller passa in. Vi tar med oss något av alla vi mött och allt vi upplevt, men vi lämnar också något kvar av oss själva. 

Varje målning är ett unikt originalverk, vilket innebär att ingen målning ser exakt likadan ut som den andra. Alla målningar utgår från samma husformer, men mönster, detaljer och omgivande färger varierar. 

Det har varit ett roligt och hedrande uppdrag och jag har fått mycket positiv feedback, men det har också varit ganska tidskrävande, så det känns skönt att det snart är över. De allra sista målningarna ska levereras i början av nästa år och sedan är uppdraget slutfört. Äntligen tid för ett friare måleri! 


Inga kommentarer: